Asylsökande barn

Barns rättigheter under asylprocessen skiljer sig från vuxnas. Här finns samlad information om barns rättigheter och möjligheter till stöd, både i samband med prövningen av deras asylansökan, och i praktiska frågor.

De flesta asylsökande barn kommer hit tillsammans med en av eller båda sina föräldrar. Det finns också många barn som har kommit till Sverige utan sällskap av en förälder eller annan vårdnadshavare. Ensamkommande barn behöver särskilt stöd. På sidorna Utan föräldrar kan du läsa mer om vilket stöd som ensamkommande barn har rätt till. Barn är personer under 18 år.

Asylsökande barn har rätt att komma till tals

Utlänningslagen säger att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Alla barn, som kan och vill, har rätt att tala och bli lyssnade på. Barns asylskäl ska prövas särskilt - ett barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna har. När barnets asylskäl ska prövas ska handläggaren, så mycket som möjligt, anpassa utredningen efter barnets ålder, mognad och hälsa. Barnet har rätt att ha en vuxen med sig vid utredningen. Det kan vara en förälder, en annan vårdnadshavare, en god man och/eller ett offentligt biträde.

Alla barn har rätt att gå i skolan

Alla barn har rätt att gå i skolan och kommunen där de bor ska se till att de får gå i skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Det gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet.

En ungdom som har börjat studera på gymnasiet före han eller hon fyller 18 har rätt att gå färdigt gymnasiet.

Alla barn har rätt till vård

Asylsökande barn har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn i samhället. Det är landstingen som ansvarar för vården. Landstingen får ersättning av staten, genom Migrationsverket, för vården av asylsökande.  

Barn har rätt att återförenas med sin familj

Barn har enligt barnkonventionen rätt att vara med sin familj. Därför försöker svenska myndigheter hitta barnets föräldrar eller någon annan vårdnadshavare. Sökandet efter anhöriga pågår samtidigt som Migrationsverket utreder barnets asylansökan. Målet är att familjen i första hand ska kunna återförenas i hemlandet. Om familjen befinner sig i trygghet i något annat land kan återföreningen också ske där. Om det inte är möjligt att återförenas någon annan stans kan barnets familj få uppehållstillstånd i Sverige. Om familjen får uppehållstillstånd eller inte beror på vilken typ av tillstånd barnet har fått. Här kan du läsa mer om vad som händer om barnet inte får uppehållstillstånd och måste återvända.

Information för barn

På sidorna För barn finns information till barn som har kommit och ansökt om asyl i Sverige. Dessa sidor kan även användas av dig som vill veta mer om vad asyl är och hur det går till att ansöka om asyl, eller för dig som är vuxen och vill ha hjälp att förklara asylprocessen för barn.

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-25