Statistik

Migrationsverkets statistik visar hur många som ansökt om och som fått tillstånd för att leva i Sverige.

Antal asylsökande – aktuell statistik

Under vecka 38 sökte totalt 548 personer asyl i Sverige, en ökning med 27 personer jämfört med veckan innan. 44 av de asylsökande under vecka 38 var ensamkommande barn, vilket är 2 färre än veckan innan. De fem största grupperna utgör 43 % av alla asylsökande.

Du kan förstora bilderna genom att klicka på dem.

Årsstatistik

Senaste månadsstatistiken
     
Inkomna ansökningar om asyl ExcelExcel PdfPDF
Avgjorda asylärenden ExcelExcel PdfPDF
Inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem ExcelExcel PdfPDF
Personer mottagna i en kommun ExcelExcel PdfPDF
Beviljade arbetstillstånd ExcelExcel PdfPDF
Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter ExcelExcel PdfPDF

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-26