Om asylsökande

På de här sidorna finns bland annat information för dig som vill veta mer om asylprocessen, asylsökandes boende och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan olika myndigheter och aktörer när nya asylsökande kommer till orten.

Migrationsverket har alltid en dialog med kommunen och övriga aktörer i lokalsamhället* innan vi öppnar ett nytt boende på orten för asylsökande. I samband med att Migrationsverket öppnar eller utökar boendet i en kommun kan det uppstå en del frågor. Migrationsverket har därför tagit fram en PowerPoint-presentationPowerpoint för att underlätta för den som vill ge allmän information om vad som gäller när asylsökande kommer till en ort. Presentationen innehåller talespunkter med fakta och får användas fritt.

*Övriga aktörer i lokalsamhället kan vara landstinget, arbetsförmedlingen, hyresgästföreningen, bostadsföretag, lokala frivilligorganisationer, apotek och lokalt näringsliv.

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-04