Kommuners evakueringsplatser för asylsökande

Under hösten och vintern var Migrationsverket i kontakt med länsstyrelser och kommuner för att få tag i så kallade evakueringsplatser som snabbt kunde iordningställas för att hjälpa Migrationsverket med tillfälliga boendeplatser i en akut situation.

I mars beslutade Migrationsverket att evakueringsplatserna ska avvecklas under april och maj. Undantaget är 623 platser som Migrationsverket vill ha kvar i beredskap under sommaren. Migrationsverket regionala funktioner kommer att kontakta berörda kommuner med mer information om hur avvecklingen ska gå tillväga för respektive evakueringsplats.

Det här är evakueringsplatser

Kommunen måste använda lokaler som de redan äger eller som de redan ansvarar för driften av. Det kan handla om platser i skolor, gymnastiksalar, campingplatser, eller stugbyar. Migrationsverket och kommunen sluter inga avtal i dessa fall och kommunen är ansvarig för boendet.

Boendeplatserna ska kunna ställas till Migrationsverkets förfogande direkt vid en förfrågan och kommunen ansvarar för driften av boendet. Det innebär att kommunen rent praktiskt ansvarar för:

  • iordningsställandet av lokalen
  • personalresurser
  • att ordna med sovplatser inklusive madrasser och sängkläder
  • eventuellt behov av tolk
  • mat och dryck
  • städning
  • hälsoskydd och brandskydd.

Migrationsverket står för resan till boendet och för resan till det nya boendet i Migrationsverkets regi.

Har du frågor om evakueringsplatserna kan du kontakta något av Migrationsverkets regionala kansli.

Du kan också hitta svaren på de vanligaste frågorna om evakueringsplatser och ersättningar här.

Statlig ersättning för evakueringsplatser

En kommun kan söka ersättning i efterskott för kostnader som de haft i samband med att de tagit fram lokaler som använts som evakueringsplatser för asylsökande. Det gäller kostnader för

  • boende (inklusive anskaffning och iordningställande)
  • mat
  • personalkostnader

Rätt till ersättning för evakueringsplatser gäller endast familjer och vuxna som söker asyl i Sverige.

Läs mer på sidan Ersättning för betydande extraordinära kostnader för evakueringsplatser.

Kontakt för frågor om ersättning för evakueringsplatser

Har du frågor om ersättning kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

E-post

orebro-statsbidrag@migrationsverket.se

Telefon

Kontakta enheten för statlig ersättning för asylsökande i Örebro

0771-235 235 (växelnummer, be om att få bli kopplad till team Örebro)

Måndag-fredag 08.00-16.27

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-13