Fakta om att söka asyl

En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd.  

Bild som beskriver asylprocessen i Sverige

Bilden visar asylprocessen från ansökan till verkställbart beslut. Klicka på bilden för att göra den större.

På sidan Asylregler kan du läsa om vilka regler som gäller och vem som kan få asyl i Sverige. Det finns även ett bildspel som visar hur mottagandet av asylsökande går till.

Under väntetiden

Migrationsverket ansvarar för att en person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden om han eller hon inte ordnat det själv. Det finns flera olika sorters boenden för asylsökande.

Saknar den asylsökande egna medel eller inkomst kan Migrationsverket bevilja dagersättning. Dagersättningen sätts in på ett bankkort från ICA-banken. Den asylsökande kan betala med kortet och ta ut pengar från bankomater.

Asylsökande barn har rätt att gå i förskola och skola på samma villkor som andra barn. Vuxna asylsökande har under vissa förutsättningar rätt att arbeta.

Alla som söker asyl i Sverige får ett LMA-kort. Kortet är ett bevis på att personen är asylsökande, har rätt att vara i landet under väntetiden och omfattas av lagen 1994:137länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om mottagande av asylsökande.

LMA-kort

LMA-kortet är ett bevis på att en person är asylsökande.

Efter beslut

Om personen får uppehållstillstånd ska han eller hon flytta från Migrationsverkets boende och bosätta sig i en kommun. Här finns mer information om vad som gäller för personer med uppehållstillstånd.

Om ansökan avslås kan personen överklaga till Migrationsdomstolen. I sällsynta fall kan även Migrationsöverdomstolen fatta beslut. Finns det ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga, ska Migrationsverket verkställa det beslutet så att personen återvänder till sitt hemland.

Sidan senast uppdaterad: 2013-12-11