Olika myndigheters ansvarsområden för asylsökande

Ansvaret för asylsökande delas mellan kommuner, landsting och myndigheter.

I lagen om mottagande av asylsökande, LMAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, finns reglerat vem som ansvarar för asylsökandes mottagande i Sverige.

Kommuner

Asylsökande barn rätt att gå i förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen ska erbjuda skolplats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Socialtjänsten fattar beslut om vissa insatser vid behov - främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar.

Landsting

Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande personer enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vuxna asylsökande har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning och akut vård och vård som inte kan anstå. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige.

Länsstyrelser

Länsstyrelserna överlägger och skriver överenskommelser med kommunerna i respektive län om mottagande av flyktingar och skyddsbehövande och deras anhöriga. Överenskommelserna handlar både om tidigare asylsökande som fått uppehållstillstånd och deras familjemedlemmar som får tillstånd som anhöriga.

Migrationsverket

Migrationsverket fattar beslut gällande ansökan om asyl, erbjuder bostad och ekonomisk ersättning under väntetiden och skriver överenskommelser med kommunerna om mottagande av ensamkommande asylsökande barn. I myndighetens uppdrag ingår även att göra prognoser och planera för behovet av mottagningsplatser i kommunerna, administrera ersättningar till kommuner och landsting samt att motivera personer som inte får uppehållstillstånd att återvända till hemlandet.

Polismyndigheter

Om en person får avslag på sin ansökan om asyl och inte självmant lämnar landet kan Migrationsverket överlämna ärendet till polisen. Polisen har rätt att använda tvång vid en utvisning.

Ansvarsfördelning för ensamkommande barn

Informationen ovan avser vuxna asylsökande och barn som kommer till Sverige tillsammans med vårdnadshavare. Observera att ansvaret mellan myndigheter när det gäller ensamkommande barn och ungdomar ser annorlunda ut.

Sidan senast uppdaterad: 2013-12-02