Om ensamkommande barn och ungdomar

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn.

Den 1 april 2016 införde Migrationsverket en ny anvisningsmodell som medför att fördelningen av asylsökande ensamkommande barn mellan landets kommuner blir jämnare. Läs mer om den nya anvisningsmodellen.

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. De kommuner som är engagerade i mottagandet kan få statlig ersättning.

Vill du veta mer om asylprocessen för ensamkommande barn?

För dig som vill veta mer om vad som händer när ett ensamkommande barn ansöker om asyl finns samlad information på webbplatsen om exempelvis asylprocessen, gode män och vad som händer om barnet får uppehållstillstånd.

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut nyhetsbrevet "Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomarPDF" till kommuner. Det innehåller aktuell information om ensamkommande barn.

Vill du veta mer?

Migrationsverket har tagit fram en Powerpointpresentation som ger information om olika aktörers ansvar för ensamkommande barn. Presentationen heter "Om ensamkommande barn"Powerpoint. Den innehåller grundläggande information med talepunkter på anteckningssidorna. Materialet kan användas i sin helhet eller delvis.

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-25