Personer med uppehållstillstånd

Myndigheter, kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande. Ansvaret gäller också deras anhöriga

Mottagandet innebär att ge särskilda stödinsatser till de personer som flyttat till en kommun under de första åren i Sverige. De nyanlända personer som omfattas av mottagandet är flyktingar, skyddsbehövande eller personer med tillstånd på grund av synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter samt deras anhöriga.

Anvisning för bosättning

Sedan den 1 januari 2017 har Migrationsverket hela ansvaret att anvisa kommuner att ta emot nyanlända för bosättning. Att Migrationsverket skulle ta över anvisningsansvaret föreskrevs i bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016. Enligt bosättningslagen ska alla kommuner ta emot nyanlända som omfattas av lagen för bosättning.

Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen och deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar.

Läs mer om anvisningar och mottagande på sidan bosättning i en kommun

Information och statistik

I dokumenten nedan kan du se hur många nyanlända kommunerna ska ta emot för bosättning och hur många de har tagit emot hittills. Här finns även dokument som visar vilka kommuner som hade de tidigare gällande överenskommelserna om mottagande av nyanlända.

Anvisningsstatstiken håller på och uppdateras med årets (2017) kommuntal och Migrationsverkets anvisningsprocess. Den veckovisa statistiken kommer börja publiceras igen någon gång under februari/mars 2016.

Antal genomförda anvisningar per kommun 2016 (pdf-format)PDF – uppdaterades senast vecka 1

Antal genomförda anvisningar per kommun 2016 (Excel-format)Excel 2007 – uppdaterades senast vecka 1

Observera att statistiken ovan visar hur det såg ut vecka 52 2016. Det är inte en sammanställning av hela 2016 års kommunmottagande.

Kommuntal 2016 och mottagna 2015 och 2016 (pdf-format)PDF – uppdateras månadsvis

Kommuntal 2016 och mottagna 2015 och 2016 (Excel-format)Excel – uppdateras månadsvis

Du hittar information om mottagandet från 1991 och tills idag på sidan Kommunmottagna tidigare år. På Migrationsverket statistiksidor hittar du all statistik från Migrationsverket.

Överenskommelser med kommuner

Fram till den 1 mars 2016 kunde en kommun skriva en överenskommelse med staten om mottagande av personer som fått uppehållstillstånd. Det var länsstyrelserna som skrev överenskommelserna tillsammans med kommunerna i sina respektive län. Dessa överenskommelser har nu upphört att gälla.

Överenskommelser och mottagna 2014 och 2015 (pdf-format)PDF

Överenskommelser och mottagna 2014 och 2015 (Excel-format)Excel

Ersättning

Kommuner får ersättning för mottagande och insatser för personer som omfattas av flyktingmottagandet. Även landsting får ersättning. En del ersättningar betalas ut av Migrationsverket utan ansökan och vissa andra ersättningar kan kommuner och landsting ansöka om hos Migrationsverket.

Klassningskoder

Ibland behöver grunden för en persons uppehållstillstånd vara klarlagd. I Migrationsverkets klassningskodslistaPDF kan du se vad koderna betyder.

Lagar och förordningar

Bosättningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bosättningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning om fördelning av anvisningar till kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-16