Personer med uppehållstillstånd

Myndigheter, kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande. Ansvaret gäller också deras anhöriga

Mottagandet innebär att ge särskilda stödinsatser till de personer som flyttat till en kommun under de första åren i Sverige. De nyanlända personer som omfattas av mottagandet är flyktingar, skyddsbehövande eller personer med tillstånd på grund av synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter samt deras anhöriga.

Anvisning för bosättning

Enligt bosättningslagen är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen och deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar.

Under 2016 har Arbetsförmedlingen och Migrationsverket ett delat ansvar för att anvisa nyanlända för bosättning. Från och med 2017 har Migrationsverket hela bosättningsansvaret.

Information och statistik

I dokumenten nedan kan du se hur många nyanlända kommunerna ska ta emot för bosättning hur många de har tagit emot hittills. Här finns även dokument som visar vilka kommuner som hade de tidigare gällande överenskommelserna om mottagande.

Antal genomförda anvisningar per kommun 2016 (pdf-format)PDF – uppdateras veckovis

Antal genomförda anvisningar per kommun 2016 (Excel-format)Excel 2007 – uppdateras veckovis

Kommuntal 2016 och mottagna 2015 och 2016 (pdf-format)PDF – uppdateras månadsvis

Kommuntal 2016 och mottagna 2015 och 2016 (Excel-format)Excel – uppdateras månadsvis

Du hittar information om mottagandet från 1991 och tills idag på sidan Kommunmottagna tidigare år. På Migrationsverket statistiksidor hittar du all statistik från Migrationsverket.

Överenskommelser med kommuner

Fram till den 1 mars 2016 kunde en kommun skriva en överenskommelse med staten om mottagande av personer som fått uppehållstillstånd. Det var länsstyrelserna som skrev överenskommelserna tillsammans med kommunerna i sina respektive län. Dessa överenskommelser har nu upphört att gälla.

Överenskommelser och mottagna 2014 och 2015 (pdf-format)PDF

Överenskommelser och mottagna 2014 och 2015 (Excel-format)Excel

Ersättning

Kommuner får ersättning för mottagande och insatser för personer som omfattas av flyktingmottagandet. Även landsting får ersättning. En del ersättningar betalas ut av Migrationsverket utan ansökan och vissa andra ersättningar kan kommuner och landsting ansöka om hos Migrationsverket.

Klassningskoder

Ibland behöver grunden för en persons uppehållstillstånd vara klarlagd. I Migrationsverkets klassningskodslistaPDF kan du se vad koderna betyder.

Lagar och förordningar

Bosättningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bosättningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning om fördelning av anvisningar till kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar om både lagen och förordningarna

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-06