Nyheter

 • 2016-12-14

  Fortfarande en individuell prövning av afghaner

  Det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan innebär inte att alla afghanska medborgare automatiskt har skyddsskäl. En individuell prövning görs fortfarande i varje enskilt fall.

 • 2016-12-09

  Misstänkta bedrägeriförsök via Facebook

  Personer som felaktigt utgett sig för att komma från Migrationsverket har i flera fall kontaktat sökande via Facebook. Bedragarna har skapat egna konton där de utger sig för att arbeta på Migrationsverket. Syftet har varit att komma åt sökandes inloggningsuppgifter till BankID.

 • 2016-12-08

  Sverige kan välkomna gäststudenter bättre

  Internationella studenter är en tillgång för Sverige. Samhället måste se det, och undranröja onödiga hinder för gäststudenter och doktorander. Flera röster uttryckte de tankarna när MIG Talks ordnade ett samtal om studiemigrationen till Sverige.

Populära sidor och tjänster