Nyheter

 • 2016-06-29

  Ny överenskommelse leder till färre överlämningar till polisen

  Polisen och Migrationsverket är överens om ett nytt arbetssätt kring beslut om avvisning eller utvisning som ska genomföras med tvång. Det innebär att den myndighet som har bäst förutsättningar att genomföra beslutet också ska handlägga ärendet. Eftersom många beslut endast kan genomföras på frivillig väg leder det i praktiken till att färre ärenden kommer att överlämnas till polisen.

 • 2016-06-23

  Familjen i fokus när MIG Talks byter tema

  Den vanligaste formen av migration – anhörigmigrationen – syns sällan i media. Men den är högaktuell i och med lagförslaget som riksdagen klubbade igenom i tisdags. Under ett MIG Talks-event i veckan diskuterade människor som flyttat till någon i Sverige bland annat konsekvenserna av den nya lagen och osynliggörandet av anhörigmigrationen.  

 • 2016-06-21

  Riksdagen har beslutat att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

  Idag, tisdag den 21 juni, har riksdagen fattat beslut om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den nya lagen, som träder i kraft den 20 juli, innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den kommer även att innebära krav på försörjning och bostad för fler personer än tidigare.

Populära sidor och tjänster