Nyheter

 • 2016-07-26

  6 200 asylsökande erbjuds nytt boende

  Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer antalet asylsökande i år att vara fortsatt lågt jämfört med 2015, samtidigt som antalet lediga platser i våra egna boenden ökar. Därför har vi nu antagit en plan för att ta bort förtätningsplatser och lämna de boenden vars avtal med oss löper ut. Totalt erbjuds 6 200 människor ett nytt boende.

 • 2016-07-25

  Kontrollåtgärder ger fortsatt effekt på antalet asylsökande till Sverige

  Fler kontrollåtgärder från EU och enskilda medlemsländer leder till att allt färre människor tar sig in i Europa och vidare in i Sverige. Det visar Migrationsverkets senaste prognos för de närmaste åren. - Med färre asylsökande till Sverige minskar också behovet av boendeplatser, och minskningen kommer troligtvis fortsätta under hösten, säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket.

 • 2016-07-20

  Nu börjar den tidsbegränsade lagen att gälla

  Den tidsbegränsade lagen, som gör det svårare att få uppehållstillstånd i Sverige, träder i kraft i dag. Lagen innebär att det svenska regelverket kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner under tre år. – Detta för med sig stora förändringar för de sökande och deras anhöriga. Men det blir också en stor omställning för oss att börja tillämpa dessa regler, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

Populära sidor och tjänster