Nyhetsarkiv

 • 2016-06-23

  Familjen i fokus när MIG Talks byter tema

  Den vanligaste formen av migration – anhörigmigrationen – syns sällan i media. Men den är högaktuell i och med lagförslaget som riksdagen klubbade igenom i tisdags. Under ett MIG Talks-event i veckan diskuterade människor som flyttat till någon i Sverige bland annat konsekvenserna av den nya lagen och osynliggörandet av anhörigmigrationen.  
 • 2016-06-21

  Riksdagen har beslutat att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

  Idag, tisdag den 21 juni, har riksdagen fattat beslut om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den nya lagen, som träder i kraft den 20 juli, innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den kommer även att innebära krav på försörjning och bostad för fler personer än tidigare.
 • 2016-06-20

  Ljuset på den vanligaste men osynligaste formen av migration: anhöriginvandringen

  Nu växlar MIG Talks fokus från asylmigrationen till anhöriginvandringen – den mest osynliga men vanligaste formen av migration till Sverige.
 • 2016-06-17

  MIG Talks öppnar nya dörrar

  Under våren har 21 personer med erfarenhet av flykt delat sina perspektiv på migration med en rad olika samhällsaktörer. Genom samtalen har nya idéer fötts, bland annat den om ett nytt utbytesprogram.
  – Tidigare talades det om oss – nu får vi själva formulera och lösa problemen, säger deltagaren May Samhouri.
 • 2016-06-17

  Man från Bosnien kommer att avvisas

  Den man från Bosnien som i medier benämnts som ”en känd jihadist” och som sökte asyl i Malmö tidigare i veckan kommer att avvisas. Beslutet togs sent i går kväll och kommer att verkställas omedelbart.
 • 2016-06-17

  Ny boendeform för extra trygghet

  Migrationsverket vill öppna tre nya boenden avsedda för asylsökande som har särskilda och individuella behov av extra trygghet i boendet.
  – De nya boendena ska ge myndighetens medarbetare ett ökat handlingsutrymme när asylsökande utsätts eller riskerar att utsättas för till exempel trakasserier, säger Joakim Selén, expert vid Migrationsverket.
 • 2016-06-14

  Ramavtalsupphandling av asylboenden överklagad

  Migrationsverkets ramavtalsupphandling av tillfälliga asylboenden har överklagats i 19 av 21 län. I 13 län har myndigheten gjort om utvärderingen och fattat nya tilldelningsbeslut. Detta innebär att ramavtal får tecknas först senare i juni.
 • 2016-06-14

  Migrationsverkets välkomnar Riksrevisionens granskning av arbetet med asylboenden

  I dag presenterar Riksrevisionen en granskning av Migrationsverkets arbete med att ordna asylboenden under åren 2012–2015.Verkets generaldirektör Anders Danielsson välkomnar granskningen.
  – Jag är glad för den förståelse som Riksrevisionen visat för vår situation och vårt uppdrag. Vi tar nu till oss utredningens rekommendationer som kan förbättra vår verksamhet, säger han.
 • 2016-06-07

  Nytt samarbete kan ge 2 000 nya praktikplatser för asylsökande

  Migrationsverket och Ambea har skrivit en gemensam avsiktsförklaring om 2 000 praktikplatser för asylsökande under två år. De nya praktikplatserna är ett resultat av arbetet med att skapa en meningsfull väntan för asylsökande.
 • 2016-06-06

  Allt fler vill bli svenska medborgare

  Efter att lagen om medborgarskap ändrades 2015 har antalet ansökningar om att bli svensk medborgare ökat. Hittills i år har över 27 000 ansökningar och anmälningar om svenskt medborgarskap kommit in till Migrationsverket. Det är cirka 7 000 fler än samma period i fjol.
 • 2016-06-01

  Migrationsverket presenterar resultat i stor boendeupphandling

  Migrationsverket presenterar idag resultatet i sin ramavtalsupphandling av tillfälliga asylboenden. Det visar vilka leverantörer vi avser att teckna ramavtal med efter det att avtalsspärren löpt ut den 14 juni. Först då vet vi vilka leverantörer som vi faktiskt kan teckna ramavtal med.
 • 2016-06-01

  Nya regler om asylsökandes rätt till bistånd

  I dag, onsdag den 1 juni, ändras lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Ändringen innebär att den som har sökt asyl och fått ett beslut om avvisning eller utvisning inte längre ska ha rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket. Rätten upphör när beslutet om avvisning eller utvisning börjat gälla, eller när tidsfristen för frivilligt återvändande har gått ut.

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-11