Nyhetsarkiv

 • 2017-01-17

  Snabbare och enklare utresor via utreseboenden

  Migrationsverket har utreseboenden i Malmö, Göteborg, Uppsala och Knivsta. Syftet är att arbeta smartare med utresor som sker självmant.
  Ett av utreseboendena ligger i Åby utanför Uppsala i en före detta öppen kriminalvårdsanstalt. Härifrån är det inte långt till Arlanda där alla utresor sker.
 • 2017-01-03

  Lagändringar som påverkar Migrationsverket från 1 januari

  Från årsskiftet träder lag- och regeländringar i kraft som berör Migrationsverket.
 • 2017-01-01

  Högsta antalet asylbeslut hittills

  2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det är det högsta antal asylbeslut Migrationsverket hittills fattat under ett år. Orsaken till kraftsamlingen är det stora antal asylsökande, 163 000, som kom under 2015. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-28