Nyhetsarkiv

 • 2016-05-24

  Allt fler asylbeslut under våren

  Migrationsverket fattar nu allt fler beslut i asylärenden. Under april i år blev det nästan 8 000 beslut, vilket är 3 000 fler än samma månad i fjol.
     – Jag är nöjd med utvecklingen, som inte visar några tecken på att mattas av. Men våra mål för i år är samtidigt högt satta, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef.
 • 2016-05-24

  Minst 100 nya förvarsplatser till 1 oktober

  Migrationsverket ska utöka förvarsverksamheten med minst 100 platser till 1 oktober i år. Det har regeringen beslutatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sannolikt kommer det före detta fängelset Kirseberg i Malmö att användas som lokal för de nya förvarsplatserna. 130 – 150 medarbetare behöver rekryteras för att klara starten till 1 oktober.
 • 2016-05-20

  Uttagning av 300 kvotflyktingar i Turkiet

  I april gjorde Migrationsverket en uttagning med kort varsel av 300 syriska kvotflyktingar i Turkiet. Syftet var att bidra till att överenskommelsen mellan EU och Turkiet om att sända tillbaka syrier från Grekland går i lås.
 • 2016-05-10

  Ny migrationssambandsman i Marocko

  Sedan 1 maj har Migrationsverket en ny migrationssambandsman på svenska ambassaden i Rabat, Marocko. Placeringen har kommit till stånd genom att Migrationsverket deltar i ett EU-projekt där fokus ligger på återvändandefrågor.
 • 2016-05-09

  Migrationsverket skickar medarbetare till Grekland

  Migrationsverket skickar tre medarbetare till Grekland för att hjälpa till med omlokalisering av asylsökande från Grekland till andra EU-länder.
 • 2016-05-04

  Så många återtar asylansökan – och så många asylärenden avskrivs

  Hittills i år har cirka 3 000 personer återtagit sin asylansökan, jämfört med 981 samma period i fjol. Samtidigt ökar antalet avskrivna asylansökningar – i år är det hittills över 6 800 ärenden som avskrivits bland annat för att den asylsökande inte kommer till utredningssamtal. Samma period i fjol var det drygt 2 100.
 • 2016-05-03

  Migrationsverket slutar förtäta asylboenden

  Efter höstens akuta behov av boendeplatser för asylsökande har det varit trångbott på landets asylboenden. Men nu är situationen en annan − de sökande kan successivt få plats på boenden med mer utrymme. Därför beslutar Migrationsverket inom kort att inte teckna fler nya förtätnings- och tilläggsavtal.
 • 2016-05-03

  Allsidigare rapportering om migration efterlyses av nya invånare

  ”Vi är inte siffror utan individer med en historia, nutid och framtid.” Personer med erfarenhet av flykt vill att media gör mer för att lyfta de mänskliga sidorna av migration. Det uttrycktes under ett samtal om mediers rapportering i migrationsfrågorna.
 • 2016-05-02

  Utökad veckostatistik

  Migrationsverket utökar innehållet i veckostatistiken, som normalt publiceras på måndagar.

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-11