Nyhetsarkiv

 • 2016-09-27

  Så jobbar Migrationsverket med ensamkommande barns asylprövning

  Flera medier har nyligen uppmärksammat asylärenden om ensamkommande barn som närmar sig 18 år. Eftersom regelverket är komplext vill Migrationsverket klargöra vad som gäller.
 • 2016-09-26

  Gemensam åtgärdsplan med Polisen för ökad trygghet på asylboenden

  Migrationsverket och Polismyndigheten har kommit överens om en gemensam åtgärdsplan för att öka tryggheten i asylboenden. Överenskommelsen tydliggör ansvarsförhållanden och innebär ett ökat samarbete mellan myndigheterna.
 • 2016-09-23

  100 nya förvarsplatser inrättas

  Migrationsverket inrättar 100 nya förvarsplatser runt om i landet som ska täcka behovet tillfälligt. Majoriteten är platser som tidigare var beredskapsplatser.
 • 2016-09-22

  Migrationsverket förbereder sig för ökad flyktingkvot

  Regeringen föreslår att Sverige successivt ska öka sin flyktingkvot till 5 000 personer från dagens knappt 2 000. För Migrationsverket, som är den svenska myndighet som ansvarar för att flyktingkvoten nås, innebär det i så fall fler och större uttagningsresor.
 • 2016-09-20

  Budgetproposition med förväntningar på effektivisering

  Migrationsverkets resursbehov väntas minska de närmaste åren. Det förslag till budget som regeringen idag presenterat ligger i stora drag i linje med de behov verket ser framför sig. Regeringen uttrycker samtidigt förväntningar på resultat och effektiviseringar.
 • 2016-09-19

  Klart idag med vikarierande generaldirektör

  Mikael Ribbenvik tar över som vikarierande generaldirektör för Migrationsverket fram till att ordinarie ersättare anställs. Det beslutade regeringen i dag vid ett extrainsatt regeringssammanträde.
 • 2016-09-16

  "Oerhört meningsfull och givande tid"

  Anders Danielsson slutar som generaldirektör för Migrationsverket för att bli ny generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Han tillträder den 1 december 2016.
 • 2016-09-16

  Anders Danielsson går vidare till nytt uppdrag

  Efter snart fem år som generaldirektör för Migrationsverket har Anders Danielsson beslutat sig för att lämna uppdraget. Han tillträder den 1 december 2016 som ny generalsekreterare för svenska Röda korset.
 • 2016-09-13

  Flera boendeavtal förlängs

  – Människor ska ha någonstans att bo och slippa flytta mer än nödvändigt, säger Kenneth Karlsson, boendeansvarig på Migrationsverket.
 • 2016-09-13

  Klargöranden med anledning av SVT:s program Uppdrag Granskning

  Med anledning av SVT Uppdrag Gransknings uppmärksammande av ett ärende som rör en person som avvisats till Italien vill Migrationsverket klargöra hur verket resonerat. Fallet rör en asylsökande som redan har sökt asyl och fått skydd i ett annat EU-land.
 • 2016-09-09

  ”Positivt att arbetet med medicinska åldersbedömningar går framåt"

  På fredagen redogjorde Rättsmedicinalverket (RMV)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för sitt fortsatta arbete med medicinska åldersbedömningar av asylsökande ensamkommande barn och unga.
     – Det är positivt att arbetet går framåt. Det är bra att Migrationsverket framöver återigen kan börja använda medicinska åldersbedömningar på ett rättssäkert sätt, säger Migrationsverket presschef Fredrik Bengtsson.
 • 2016-09-08

  Många vill påverka Migrationsverkets arbete på ett otillåtet sätt

  Omkring 3 000 av Migrationsverkets anställda har deltagit i en enkät om utsatthet, och nästan hälften av dem uppger att de blivit utsatta för någon form av otillåtet försök att påverka deras arbete. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har gjort i samarbete med Migrationsverket.
 • 2016-09-07

  Fyra nya sambandsmän för återvändandearbetet

  I höst kommer Migrationsverket att placera nya återvändandesambandsmän i Amman, Kabul, Nairobi och Tbilisi. Syftet med placeringarna är att effektivisera återvändandearbetet till de aktuella regionerna.
 • 2016-09-07

  MIG Talks i ny digital läroportal för högstadiet

  Migrationsverkets satsning MIG Talks kommer ut i ännu en kanal – den nya digitala läroportalen Clio Online som Bonnier Education ligger bakom.
 • 2016-09-06

  Sverige först ut med ny plattform som ska underlätta migration och integration

  I dag lanseras Setel.inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – en plattform som samlar tillgängliga appar och webbsidor för asylsökande och nyanlända på ett och samma ställe.
 • 2016-09-05

  Allt fler fall av misstänkt människohandel

  Migrationsverket upptäcker allt fler fall av misstänkt människohandel. Första halvåret i år rapporterades 163 fall, jämfört med 195 fall under hela 2015.   
     – Allt pekar mot en kraftig ökning i år, och det är en trend som vi nu sett i flera år, säger Kajsa Törnqvist Netz som på Migrationsverket samordnar arbetet mot människohandel.

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-11