2015-01-02

Fler fick skydd under 2014

Antalet uppehållstillstånd ökade med sju procent under 2014. Människor som förenas med sina anhöriga är den största gruppen som beviljas uppehållstillstånd följt av flyktingar.

Under år 2014 kom det cirka 81 000 asylsökande till Sverige. Syrier var den största gruppen asylsökande, därefter följer eritreaner och statslösa. Under augusti och september ansökte drygt 2 000 personer per vecka om asyl.

Under året har totalt 33 500* personer beviljats skydd i landet, en ökning med 25 procent i jämförelse med förra året. Cirka hälften av de asylsökande som beviljats uppehållstillstånd kom från Syrien.

Totalt har drygt 110 000** personer beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Cirka hälften av uppehållstillstånden var permanenta och hälften var tidsbegränsade.

Familjeanknytning det vanligaste skälet till uppehållstillstånd

Att förenas med familjemedlemmar fortsätter att vara det vanligaste skälet för uppehållstillstånd. Drygt 42 000 personer har beviljats uppehållstillstånd under 2014 jämfört med 40 000 beviljade tillstånd år 2013, en ökning med fem procent. Anhöriga från Syrien var den största gruppen som beviljades tillstånd, därefter följer människor från Somalia och statslösa. Drygt 30 procent var anhöriga till flyktingar. Resterande var anhöriga till svenska medborgare och andra som är bosatta i landet, arbetstagare, egna företagare, gästforskare, studerande och adoptivbarn.

Ensamkommande barn ökade

Antalet ensamkommande barn som söker sig till Sverige har ökat kraftigt under året. Under år 2014 har det kommit cirka 7 000 ensamkommande barn till Sverige vilket är nästan dubbelt så många som året innan. Ensamkommande barn och ungdomar är ingen homogen grupp, utan kommer från olika delar av världen och lämnar sina hemländer av olika orsaker.

Migrationsverket uppdrag är bland annat att pröva barnens skäl för att stanna i Sverige och att anvisa barnet till en kommun. Kommunen beslutar sedan hur barnet ska tas om hand. Från 1 januari 2014 gjordes en lagändring som gör det möjligt för Migrationsverket att anvisa ensamkommande barn till Sveriges samtliga kommuner oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn. Under 2014 har cirka 2 000 barn anvisats med stöd av lagändringen.

— Överlag så har kommunerna visat stor förståelse för det nya systemet som innebär en mycket jämnare fördelning av barnen mellan landets kommuner. De ska ha en eloge för sin insats under ett år då antalet ensamkommande barn nått en historiskt hög nivå. Men låt oss inte glömma bort att flertalet av barnen får stanna. Det finns ett långsiktigt perspektiv som är lika viktigt att planera för, säger Richard Svanegård, expert på Migrationsverket.

Arbetskraftinvandringen minskade

Arbetskraftsinvandringen till Sverige fortsätter att minska. Under året beviljades nästan 15 800 personer arbetstillstånd jämfört med förra årets cirka 19 200, en minskning med 18 procent. De största grupperna arbetstagarna kommer från Indien och Thailand följt av Kina. De vanligaste yrkena var bärplockare och dataspecialister.

Uppehållstillstånd för studenter ökade kraftigt

Sedan 2011 har antalet studenter ökat kraftigt. I år beviljades nästan 9 200 uppehållstillstånd till studenter och doktorander, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år. Den största gruppen studenter kommer från Kina, följt av Indien, USA och Pakistan.

*Kvotflyktingar är inte medräknade i siffran 33 500. Drygt 1 960 personer fick uppehållstillstånd som kvotflyktingar under 2014.

**Drygt 7 300 EU/EES-medborgare registrerade sin uppehållsrätt under de första månaderna på 2014. Migrationsverket slutade registrera uppehållsrätt för EU/EES-medborgare den 1 maj 2014.