2015-02-03

Fortsatt många asylsökande under 2015 – behovet av boendeplatser ökar

Antalet asylsökande i Sverige fortsätter att ligga på höga nivåer under 2015, enligt Migrationsverkets första prognos i år. Huvudscenariot är 90 000 asylsökande, vilket gör att behovet av boendeplatser för asylsökande kommer att öka markant även i år.

Enligt Migrationsverkets analyser i den första prognosen i år minskar inte drivkrafterna för människor att ta sig från konfliktdrabbade områden till Sverige under 2015 och 2016. Men det är framför allt framkomligheten på migrantrutterna till Europa samt enskilda EU-länders ageranden som påverkar hur många människor som kommer att söka skydd i Sverige de kommande åren, enligt prognosen.

Intervallet ligger fast

Ett exempel är att Tyskland numera betraktar Bosnien och Hercegovina, Serbien och Makedonien som säkra länder, vilket väntas öka antalet asylsökande från regionen till Sverige. Å andra sidan har Tyskland beslutat om snabbprocesser för asylsökande från Syrien, vilket kan betyda att antalet syrier som söker skydd i Sverige på sikt minskar.

Myndighetens sammanvägda bedömning är därför att intervallet för antalet asylsökande ligger fast från förra prognosen, dvs. 80 000 till 105 000 asylsökande under 2015. Huvudscenariot är 90 000, och variationerna under året väntas som i fjol bli mycket stora. Under 2014 kom cirka 81 000 asylsökande till Sverige.

– Samhällets beredskap måste fortsatt vara stor. Antalet asylsökande har mer än fördubblats sedan 2011, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Ny modell för upphandling av boende

Det stora antal asylsökande som väntas söka skydd i Sverige i år gör att Migrationsverket behöver ytterligare cirka 15 000 boendeplatser runt om i Sverige.

Cirka 10 000 personer är samtidigt inskrivna i Migrationsverkets boenden trots att de har uppehållstillstånd i Sverige. Siffran väntas stiga till drygt 13 000 under 2015.

För att avlasta de kommuner som i dag tar ett stort ansvar för asylmottagandet vill Migrationsverket pröva en ny modell för direktupphandlade asylboenden. Förslaget presenteras närmare i en separat nyhetstext.

I ett längre perspektiv visar prognoser från Arbetsförmedlingen att allt fler av de asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige kommer att avbryta sin bosättningsprocess och bosätta sig själva redan innan de får kommunplats. Det betyder att antalet inskrivna i Migrationsverkets boenden väntas minska från 2017 och framåt.

Längre handläggningstider

En konsekvens av det stigande antalet asylsökande är att väntetiderna för att få beslut blir längre, trots att Migrationsverket under 2014 har rekryterat och under 2015 fortsätter att rekrytera mer personal.

– Vår kapacitet att utreda och pröva asylärenden utökas så snabbt det går, med fokus på bibehållen kvalitet, säger Anders Danielsson.

Enligt prognosen kommer sannolikt även migrationsdomstolarna att under andra hälften av 2015 men framför allt under 2016 att få betydligt fler ärenden, vilket väntas leda till förlängda handläggningstider.

Ensamkommande barn och ungdomar

Antalet asylsökande ensamkommande barn och ungdomar väntas fortsätta öka under 2015 jämfört med 2014. Huvudscenariot för 2015 är nu 7 800. Som andel av det totala antalet asylsökande utgjorde ensamkommande barn och ungdomar knappt nio procent 2014.

Läs verksamhets- och utgiftsprognosen i sin helhet här.PDF