2015-06-01

Generaldirektören anmäler sin egen myndighet

En man sökte asyl i Sverige och uppgav att han var hotad av myndigheterna i den ryska delrepubliken Tjetjenien. Men varken Migrationsverket eller domstolen trodde på honom. Enligt uppgifter, som Migrationsverket bedömer som trovärdiga, dödades mannen i Tjetjenien några månader efter att han återvänt dit. Nu anmäler generaldirektör Anders Danielsson händelsen till åklagare.

– Vi ser oerhört allvarligt på det som skett. När uppgifterna om att mannen hittats död kom till Migrationsverkets kännedom initierade vi en intern utredning. Den visar att det finns misstanke om att tjänstefel har begåtts. Då är det min skyldighet som myndighetschef att anmäla det, säger Anders Danielsson.

– Vi vill få utrett om det har begåtts fel i myndighetsutövningen, och vi ska inte utreda detta själva, fortsätter han.

Mannens asylärende prövades i vanlig ordning först av Migrationsverket. Efter att han fått avslag överklagade mannen beslutet till förvaltningsrätten. Men även där fick han avslag och kammarrätten, den högsta instansen i migrationsmål, tog inte upp hans ärende för prövning.

Under hösten förra året återvände mannen självmant till Moskva och tog sig sedan vidare till Tjetjenien. Några månader senare dödades han av myndigheter i den ryska delrepubliken, enligt uppgifter som Migrationsverket bedömer som trovärdiga.  

Hur kunde bedömningen av mannens skyddsskäl bli så fel?

– Det är precis den frågan vi vill ha svar på och det är därför vi anmäler oss själva. Det är som en Lex Maria-anmälan, fast på Migrationsverkets område.

Migrationsverkets utredning av ärendet tyder på att interna instruktioner och riktlinjer inte följts under handläggningen.

– Jag har anmält själva händelsen, inte någon person. Nu är det upp till åklagare att bedöma om det finns någon misstanke om brott och vem som i så fall är misstänkt, säger Anders Danielsson.  

Vad har du för ansvar som generaldirektör för det som skedde?

– Jag har det yttersta ansvaret för allt som sker på Migrationsverket. Mitt ansvar är att se till att vi har stabila system, verktyg och rutiner, så att chefer och beslutsfattare kan tillämpa dem.

Anders Danielsson uppger också att Migrationsverket kommer att tillsätta en utredning för att se över myndighetens rutiner.

– Vi måste se över hur vi jobbar, och ta fram förslag och rekommendationer om hur vi i framtiden kan förhindra att något liknande sker igen.