2015-07-02

Rekordmånga ensamkommande barn tog sig till Sverige i juni

Under juni kom 1 447 ensamkommande barn till Sverige och sökte asyl. Det är den högsta siffran någonsin för en enskild månad. Hittills i år har antalet barn ökat med 93 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt har det totala antalet asylsökande minskat något.

Antalet asylsökande brukar öka under våren, då vädret blir bättre vilket gör det lättare att ta sig till Europa. Men i år är antalet ensamkommande barn, som tagit sig till Sverige och sökt asyl, högre än någonsin.

De flesta barnen kommer från Afghanistan, Eritrea och Somalia. 

– Även i maj-juni förra året ökade antalet ensamkommande barn från Eritrea mycket snabbt, för att sedan minska efter sommaren. Skillnaden i år är att förutom eritreanerna så har även antalet barn från Somalia och Afghanistan ökat kraftigt, säger Migrationsverkets omvärldsanalytiker Helena Carlestam.

Hittills i år har 4 546 asylsökande ensamkommande barn kommit till Sverige och sökt asyl, vilket kan jämföras med 2 352 under motsvarande period i fjol.

Totala antalet asylsökande har minskat något under första halvåret 2015, jämfört med samma period förra året. Det har gått från 32128 till 28967, vilket är en minskning med nästan 11 procent.

Ökningen av ensamkommande barn till Sverige är en direkt konsekvens av att det skett en ökning i Europa under de senaste åren.

Under 2014 tog sig nästan 25 000 barn och ungdomar till EU för att söka asyl – en ökning på över 75 procent jämfört med 2013*. Och Sverige är det land i Europa dit flest ensamkommande barn söker sig.

Under 2014 hamnade 29 procent av alla barn och ungdomar som kom till EU i Sverige, 18 procent i Tyskland, 10 procent i Italien och 8 procent i Österrike.

– Sverige har under flera år fått rollen som allt mer primärt mottagar­land för asylsökande ensamkommande barn. Våra mottagningsvillkor, utbildningssystem och nivå på arbetslöshet är alla viktiga faktorer för att barnen ofta väljer Sverige. Att vi har en förhållandevis generös praxis i ensamkommande barnärenden påverkar också, då barnen inte sällan blir den första ankomsten i en familjemigration, säger Helena Carlestam.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR utgjorde barn under 18 år i genomsnitt 50 procent av det totala antalet flyktingar under 2014, vilket är den högsta andelen barn på över 10 år. Hur många av dessa som är ensamkommande barn är oklart, men UNHCR:s samlade data visar på en ökning av ensamkommande under de senaste åren.

Det finns faktorer som pekar på att antalet ensamkommande barn som tar sig till Sverige kan fortsätta att öka, men det skulle också kunna gå i motsatt riktning. 

– Det enda man kan säga säkert är att osäkerheten är mycket stor. Vi står nu mitt i en ökning, och då är läget som svårast att överblicka. Vi kan dock peka på ett antal faktorer som skulle kunna påverka antalet, både uppåt och nedåt. Att unga människor migrerar är en växande global trend. Att Sverige även fortsatt bedöms ha en generös praxis påverkar också. I motsvarande grad kan antalet ensamkommande barn minska om Sverige förändrar sin praxis, och om andra EU-länder förändrar sin praxis i mer generös riktning, säger Helena Carlestam.

*Enligt siffror från Eurostat