2015-09-16

Drygt 5 200 asylsökande de senaste sju dagarna

Just nu kommer det rekordmånga asylsökande. Både måndag och tisdag registrerade Migrationsverket mer än 1 000 sökande per dag.

De senaste sju dagarna har antalet asylsökande legat på en nivå som Migrationsverket inte varit med om tidigare, 5 214 sökande. Man får gå tillbaka till Balkankrigen i början på 90-talet för att hitta en jämförbar situation. Som mest registrerades då 5 060 sökande under en och samma kalendervecka. Det var i juni 1992.

Av de 5 214 asylsökande som nu registrerats kommer den allra största gruppen från Syrien, 2 648 personer. Men de sökande från Afghanistan (700) och Irak (532) har också ökat kraftigt den senaste tiden.

Allt fler ensamkommande barn

Även antalet ensamkommande barn fortsätter att öka. De senaste sju dagarna har 923 barn sökt asyl. Under förra veckan, vecka 37, bestod gruppen av 828 barn.

Bland de ensamkommande barnen utgörs nästan hälften av barn från Afghanistan, de senaste sju dagarna 431 barn. En annan stor grupp kommer från Syrien, 256 barn. Från Somalia och Eritrea kom 64 respektive 34 barn.

Läs om varför antalet asylsökande ökar just nu i en tidigare text på denna webbplats.