2015-10-02

24 306 asylsökande under september

De senaste sju dagarna har 6 756 personer sökt asyl i Sverige. Under september sökte 24 306 personer asyl och under augusti 11 744. Antalet asylsökande från januari till september var 73 079 personer.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan

Sammanlagt har 1 381 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige under de senaste sju dagarna. Från januari tills september har 14 058 ensamkommande barn sökt asyl, vilket är en ökning med 186 procent jämfört med samma period i fjol.

Av de ensamkommande barn som till och med september sökt asyl i Sverige var 6 762 från Afghanistan, 1 953 från Syrien, 1 625 från Eritrea och 1 461 från Somalia.


Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 Totalt
Syrien 379 264 299 386 395 524 429 2 676
Afghanistan 207 120 128 225 280 240 218 1 418
Irak 165 125 117 214 224 300 253 1 398
Övriga 184 115 110 199 252 233 171 1 264
Totalt 935 624 654 1 024 1 151 1 297 1 071 6 756