2015-10-07

Nästan 8 000 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 7 980 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan

Av dessa var de senaste sju dagarna 1 716 ensamkommande asylsökande barn.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 Totalt
Syrien 520 429 307 282 225 563 538 2 864
Afghanistan 240 219 208 161 264 343 385 1 820
Irak 300 253 265 238 203 299 303 1 861
Övriga 237 174 188 133 132 290 281 1 435
Totalt 1 297 1 075 968 814 824 1 495 1 507 7 980