2015-10-09

Migrationsverket ska använda cirka 600 kommunala evakueringsplatser som tillfälliga boenden

Migrationsverket räknar med att verkets egna boendeplatser kommer att ta slut i helgen i fyra av sex regioner. Därför har verket beslutat att utnyttja kommunala evakueringsplatser, till exempel gymnastiksalar och sporthallar, som tillfälliga boenden.


Karta över regionerna

Klicka på bilden för större karta och mer information

Migrationsverket närmar sig nu ett läge där det saknas lediga boendeplatser i region Väst, Mitt, Stockholm och Nord*. Därför fick regioncheferna i dessa fyra regioner idag i uppdrag att kontakta berörda länsstyrelser som samordnar fördelningen av kommunala evakueringsplatser.

Kommunerna har ansvar för driften av dessa boenden, till exempel mat och sängutrustning. Verkets mottagningsenheter har i övrigt samma ansvar för dessa boenden som för andra tillfälliga boenden.

Migrationsverkets håller på att inventera vilka kommunala beredskapsplatser som finns, men det arbetet är ännu inte avslutat.

Cirka 600 kommunala evakueringsplatser

I Västra Götaland får nu Migrationsverkets region Väst tillgång till 100 platser. 40 av dem finns i Nimbus­församlingen på Öckerö, 40 finns i Lundsby gymnasium i Göteborg och 20 i Gråbo missionskyrka i Lerum.

I region Stockholm får Migrationsverket tillgång till 200 platser i Ursvik i Sundbybergs kommun.

I region Mitt kommer Migrationsverket att få tillgång till cirka 200 kommunala evakueringsplatser. I skrivande stund är det oklart i vilka kommuner de kommer att finnas.

I region Nord kommer Migrationsverket att få tillgång till 100 evakueringsplatser. Även här är det oklart i vilka kommuner de kommer att finnas.

Läs mer om ansvarsfördelning och de ersättningar som kommunerna kan söka för tillfälliga boenden i kommunal regi.

För pressfrågor hänvisar vi till Migrationsverkets presstjänst