2015-10-09

Nästan 8 900 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 8 899 personer sökt asyl i Sverige. På torsdagen sökte 1 609 personer asyl.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 Totalt
Syrien 307 282 225 562 537 597 480 2 990
Afghanistan 208 161 264 344 385 449 502 2 313
Irak 265 238 203 299 303 352 308 1 968
Övriga 188 133 132 291 282 283 319 1 628
Totalt 968 814 824 1 496 1 507 1 681 1 609 8 899

Av dessa 8 899 var de senaste sju dagarna 2 025 ensamkommande asylsökande barn. Barnens ursprung och antalet de senaste sju dagarna redovisas i diagrammet nedan.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 Totalt
Afghanistan 106 98 172 240 219 244 318 1 397
Syrien 22 10 25 62 36 58 29 242
Somalia         15     15
Irak 9         21 19 49
Eritrea   5 15 26       46
Övriga 21 28 23 64 51 29 60 276
Totalt 158 141 235 392 321 352 426 2 025