2015-10-12

Över 9 300 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 9 363 personer sökt asyl i Sverige. Under helgen sökte 1 791 personer asyl.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 Totalt
Syrien 562 535 601 480 368 307 265 3 118
Afghanistan 344 384 449 504 372 209 340 2 602
Irak 299 303 352 308 276 248 136 1 922
Övriga 290 282 282 317 264 151 135 1 721
Totalt 1 495 1 504 1 684 1 609 1 280 915 876 9 363

Av dessa 9 363 var de senaste sju dagarna 2 162 ensamkommande asylsökande barn. Barnens ursprung och antalet de senaste sju dagarna redovisas i diagrammet nedan.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 Totalt
Afghanistan 240 219 245 306 221 104 191 1 526
Syrien 62 36 58 28 31 15 12 242
Somalia   15   19 16     50
Irak     21     7   28
Eritrea 25           10 35
Övriga 64 51 29 58 40 17 22 281
Totalt 391 321 353 411 308 143 235 2 162