2015-10-14

Över 9 400 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 9 436 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 Totalt
Syrien 601 480 368 307 264 487 405 2 912
Afghanistan 449 504 372 209 340 604 433 2 911
Irak 352 308 276 248 136 286 240 1 846
Övriga 282 317 264 151 136 358 259 1 767
Totalt 1 684 1 609 1 280 915 876 1 735 1 337 9 436

Av dessa 9 436 var de senaste sju dagarna 2 361 ensamkommande asylsökande barn. Barnens ursprung och antalet de senaste sju dagarna redovisas i diagrammet nedan.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 Totalt
Afghanistan 245 305 220 108 184 443 255 1 760
Syrien 58 28 31 15 12 47 42 233
Somalia   19 16         35
Irak 21     7   24 11 63
Eritrea         10     10
Övriga 29 58 40 13 22 71 27 260
Totalt 353 410 307 143 228 585 335 2 361