2015-10-16

Afghaner största gruppen asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 9 319 personer sökt asyl i Sverige. Den största gruppen under perioden var asylsökande från Afghanistan.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 Totalt
Afghanistan 372 209 340 604 433 489 492 2 939
Syrien 368 307 264 488 406 533 496 2 862
Irak 276 248 136 286 240 301 307 1 794
Övriga 264 151 136 357 258 256 302 1 724
Totalt 1 280 915 876 1 735 1 337 1 579 1 597 9 319

Av dessa 9 319 var de senaste sju dagarna 2 313 ensamkommande asylsökande barn. Barnens ursprung och antalet de senaste sju dagarna redovisas i diagrammet nedan.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 Totalt
Afghanistan 219 104 179 443 251 293 279 1 768
Syrien 31 15 14 48 43 32 31 214
Somalia   7   24 11 11   77
Irak 16           14 76
Eritrea     10         50
Övriga 40 17 21 71 26 25 38 128
Totalt 306 143 224 586 331 361 362 2 313

Tabellen visar asylsökande ensamkommande barn. De tre största grupperna per dag redovisas. I totalsiffran ingår samtliga de senaste sju dagarna.