2015-10-21

Högsta antalet asylsökande hittills på en dag

De senaste sju dagarna har 9 596 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 Totalt
Syrien 540 500 415 326 306 655 543 3 285
Afghanistan 487 493 400 311 234 439 599 2 963
Irak 301 307 196 189 133 234 297 1 657
Övriga 256 297 187 123 108 367 353 1 691
Totalt 1 584 1 597 1 198 949 781 1 695 1 792 9 596

Av dessa 9 596 var de senaste sju dagarna 2 403 ensamkommande asylsökande barn. Barnens ursprung och antalet de senaste sju dagarna redovisas i diagrammet nedan.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 Totalt
Afghanistan 295 275 298 235 123 275 402 1 903
Syrien 32 31 29 22 9 49 41 213
Irak 11   17     15   68
Eritrea       6 4   14 54
Etiopien   14           35
Övriga 25 37 28 20 15 47 34 130
Totalt 363 357 372 283 151 386 491 2 403

Tabellen visar asylsökande ensamkommande barn. De tre största grupperna per dag redovisas. I totalsiffran ingår samtliga de senaste sju dagarna.