Olika former av boenden för asylsökande

Idag behövs tillfälliga former av boendeplatser – det kan vara i kommunens gymnastikhall, i försvarets anläggning, eller i ett vinterbonat tältboende. Det är ett första boende under tiden den asylsökande registrerar sin ansökan, och väntar på att få komma till Migrationsverkets asylboenden. Här reder vi ut de olika boendeformerna. 

Alla människor som söker asyl ska få någonstans att bo – att ordna detta ingår i Migrationsverkets uppdrag, utöver att pröva deras asylansökan.

Asylsökande kan välja att ordna ett eget boende, både under asylprocessen och efter besked om uppehållstillstånd, det kan exempelvis vara hos anhöriga eller vänner.

Asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige ska erbjudas boende i en kommun (kommunplacering). Arbetsförmedlingen ska ordna boendet som är en del av den nyanländas etableringsplan.

Olika former av boenden för asylsökande

Ankomstboenden

Det första boende den asylsökande kommer till är ett ankomstboende. Där ska de stanna en kort tid, vanligen en till sju dagar tills de registrerat sin ansökan på Migrationsverket.

 • Migrationsverket driver ankomstboendet
  Det är ett ordinarie ankomstboende som ligger i närheten av en ansökningsenhet. Idag finns ankomstboenden bland annat i Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle och Flen.

 • Privat leverantör driver ankomstboendet
  Det är ett tillfälligt ankomstboende för asylsökande som inte får plats på Migrationsverkets ordinarie ankomstboenden. Avtal på några veckor upp till sex månader tecknas med privata leverantörer som även ansvarar för mat och annat praktiskt på boendet. Det kan vara exempelvis tidigare hotell eller vandrarhem.

 • Tillfälliga tältboenden i samarbete med MSB I en extraordinär situation då alla Migrationsverkets boendeplatser är slut kan asylsökande få komma att bo tillfälligt i tältboenden. Det är på uppdrag från regeringen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med Migrationsverket, uppför tillfälliga tältboenden (för boende tre till sju dagar). Det är en del av samhällets gemensamma åtgärder för att ta emot de som söker asyl i Sverige.

 • Kommunen driver ankomstboendet − evakueringsplatser
  Om Migrationsverkets och leverantörernas boendeplatser inte räcker till får asylsökande flytta till evakueringsplatser som kommuner ansvarar för. Det kan vara gymnastikhallar, skolor eller anläggningar som tillfälligt möbleras om till sovsalar.

  Länsstyrelser och kommuner har inventerat var lokaler finns och erbjudit Migrationsverket att använda dem vid behov. Varje kommun har själv ansvar för att ställa i ordning och ta emot asylsökande på evakueringsplatserna. Migrationsverket ser till att fördela asylsökande till platserna så att alla får tak över huvudet.

 • Annan myndighet driver ankomstboendet − beredskapsplatser
  Det är ett ankomstboende att ha i beredskap om platserna tar slut på övriga ankomstboenden. Om behovet finns ställer myndigheten i ordning beredskapsplatserna som exempelvis kan vara i Kriminalvårdens eller Försvarsmaktens anläggningar. Dessa kan användas upp till en månad.

Asylboenden

När asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd.

 • Migrationsverket hyr lägenheter eller kollektivt boende
  Boendet kan vara en lägenhet som delas med andra asylsökande; det kan också vara ett kollektivt boende med självhushåll, exempelvis före detta student- eller äldreboende. Migrationsverket hyr dessa lägenheter eller fastigheter.

 • Privat leverantör driver anläggningsboendet
  Vanligast idag är boende på en anläggning som drivs av leverantören, exempelvis ett tidigare hotell, vandrarhem eller en stugby, där kost, logi och annat praktiskt sköts av leverantören. Det sker genom ramavtal eller direktupphandlingar.  

Den asylsökande är hänvisad till det asylboende där det för tillfället finns plats. Det kan vara i en annan kommun än där den asylsökande registrerats eller där ankomstboendet ligger.


Övriga benämningar

Ankomstboende benämns ibland som: korttidsboende, transitboende, fördelningsboende

Asylboende benämns ibland som: långtidsboende, anläggningsboende, tillfälligt asylboende

Utreseboende eller förvar: de används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig så att ett beslut om avvisning eller utvisning kan genomföras.

Sidan senast uppdaterad: 2015-11-13