2015-11-04

Nu jobbar drygt 7 000 på Migrationsverket

Sedan början av sommaren har Migrationsverket anställt närmare tusen personer. Flest personer har anställts i region Syd och Väst.

I juni jobbade runt 6 000 personer på Migrationsverket. Nu har myndigheten över 7 000 anställda, inklusive timanställda och de som har konstultuppdrag.

De flesta nyanställda har fått jobb inom asylprövningen, men även på mottagningsenheterna och ansökningsenheterna har man blivit betydligt fler.

Migrationsverket är indelat i sex regioner, och sett till antalet anställda är region Stockholm den största. Där jobbar i dag 1 150 personer. Näst störst är region Syd, med 1 127 anställda, följt av region Väst, med 879 anställda.

Det är region Väst som vuxit mest, med en personalökning på 26 procent sedan början av sommaren. Region Nord har vuxit minst, med en personalökning på nio procent. Där jobbar i dag 652 personer.

I region Mitt jobbar 792 personer, och i region Öst 649 personer. Dessutom finns 1 751 anställda inom myndighetens stödverksamhet.