2015-11-05

Boendesituationen nu akut

Migrationsverkets boendesituation för asylsökande är nu akut.
Tillgången på nya platser motsvarar inte behovet, och myndigheten behöver därför få hjälp att ordna fram tusentals fler evakueringsplatser i kommunerna.
– Systemet är redan överbelastat, och vi ser nu att antalet asylsökande på väg till Sverige ökar, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef för Migrationsverket.

Nyheten att asylsökande eventuellt skulle få sova på Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping* natten till i dag gav en konkret bild av boendesituationen just nu: Verkets platser räcker inte. Beredskap finns att tillfälligt inhysa asylsökande i verkets egna kontorslokaler inte bara i Norrköping, utan på flera orter i landet.

Situationen har skärpts ytterligare av att mottagningsförhållandena för asylsökande i Tyskland försämrats, där cirka 40 000 personer nu bor i tält, då många människor söker asyl där. Detta medför att fler väljer att söka sig till Sverige.

– Ett stort antal människor väntar nu i tyska Rostock på överfart till Sverige. Bedömningen är att ökningen håller i sig de närmaste dagarna, eventuellt tilltar ytterligare, säger Mikael Ribbenvik.

20 000 evakuaringsplatser behövs

I det akuta läget behöver Migrationsverket snabbt få tillgång till fler kommunala evakueringsplatser, från dagens cirka 3 000.

– Vi bedömer att vi behöver komma upp i totalt 20 000 kommunala evakueringsplatser i till exempel gymnastik- och sporthallar för att klara den akuta situationen. Kommunerna måste hjälpa oss att få fram dessa platser, och det behöver gå snabbt, säger Mikael Ribbenvik.

I den något mer långsiktiga planeringen är bedömningen att den senaste boendeupphandlingen (upphandling 12) kommer att ge verket 10 000 nya platser. Verket kommer att få tillgång till dessa platser successivt i november och december, allt eftersom leverantörerna hinner iordningsställa lokalerna.

Dialog med regeringen

Ytterligare ett spår är den hjälp som Migrationsverket begärt hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Budskapet från Migrationsverket till MSB är att 110 000 boendeplatser behövs, varav 50 000 i år och 60 000 nästa år, för att klara situationen, säger Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket har en kontinuerlig dialog med regeringen om situationen.

* Det såg länge ut som att cirka 50 asylsökande skulle få sova i receptionen på huvudkontoret i Norrköping natten till torsdag. Men busstransporterna från Malmö till Norrköping blev försenade. De asylsökande kom fram först på torsdagens förmiddag.