2015-11-09

Första gånger över 10 000 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 10 201 personer sökt asyl i Sverige. Det är det högsta antalet asylsökande på sju dagar hittills. Afghanerna har varit den klart största gruppen de senaste dagarna.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 Totalt
Afghanistan 452 678 550 717 665 658 613 4 333
Syrien 508 503 450 536 322 231 169 2 719
Irak 281 208 308 185 134 164 125 1 405
Övriga 299 265 408 247 234 162 129 1 744
Totalt 1 540 1 654 1 716 1 685 1 355 1 215 1 036 10 201

Av dessa 10 201 var de senaste sju dagarna 2 827 ensamkommande asylsökande barn, vilket är det högsta antalet hittills på sju dagar. Barnens ursprung och antalet de senaste sju dagarna redovisas i diagrammet nedan.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 Totalt
Afghanistan 256 339 265 393 376 373 297 2 299
Syrien 43 30 31 41 44 39 16 244
Irak 19 10 9 24 5 15 10 92
Övriga 36 28 29 38 23 25 13 192
Totalt 354 407 334 496 448 452 336 2 827