2015-11-19

9 801 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 9 801 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 Totalt
Afghanistan 810 742 586 480 572 624 577 4 391
Syrien 381 295 213 242 449 342 380 2 302
Irak 198 208 140 89 259 251 188 1 333
Övriga 286 245 194 152 327 307 264 1 775
Totalt 1 675 1 490 1 133 963 1 607 1 524 1 409 9 801

Av dessa 9 801 var de senaste sju dagarna 2 634 ensamkommande asylsökande barn. Barnens ursprung och antalet de senaste sju dagarna redovisas i diagrammet nedan.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 Totalt
Afghanistan 416 432 244 184 275 274 312 2 137
Syrien 34 33 15 7 23 24 29 165
Irak 18 11 8 9 20 18 14 98
Övriga 39 45 14 13 44 43 36 234
Totalt 507 521 281 213 362 359 391 2 634