2015-11-19

Migrationsverket kan inte längre erbjuda boende till alla asylsökande

Från och med i dag, torsdag, kan Migrationsverket inte längre erbjuda tak över huvudet för alla asylsökande som kommer till Sverige. Detta innebär att asylsökande hädanefter kan få ordna boende på egen hand. Barnfamiljer kommer att prioriteras när boendeplatser fördelas till asylsökande.

Migrationsverket har redan tidigare konstaterat att boendesituationen är akut och att antalet nya boendeplatser inte räcker för alla nya asylsökande. Hittills har Migrationsverket ändå löst situationen, men i dag har myndigheten för första gången kommit till en punkt där man registrerar nya asylsökande utan att samtidigt kunna erbjuda ett boende.

– Det vi har flaggat för under en längre tid har nu inträffat. Vi har gått in i en ny fas där Migrations­verket inte kan erbjuda tak över huvudet för alla. Platserna räcker inte till, säger Migrationsverkets operativa chef Mikael Ribbenvik.

Detta betyder i praktiken att asylsökande från och med nu kan komma att få ordna sitt boende på egen hand. Migrationsverket prioriterar barnfamiljer när lediga platser finns i boendesystemet. Det är därför i första hand ensamstående män som påverkas av förändringen.

Den uppkomna situationen upphäver inte Migrationsverkets uppdrag att erbjuda tak över huvudet, men i dagsläget kan inte Migrationsverket klara uppdraget.

Migrationsverket arbetar samtidigt vidare med att hitta nya boendeplatser, genom att skapa mer plats i befintliga boenden, öppna nya boenden och ta fler kommunala evakueringsplatser i anspråk. Trots detta arbete motsvarar inte de nya platserna behovet.