2015-12-01

6 124 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 6 124 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 Totalt
Afghanistan 465 420 439 329 127 138 396 2 314
Syrien 277 315 278 164 104 98 246 1 482
Irak 198 187 149 190 96 90 195 1 105
Övriga 269 195 207 213 65 49 225 1 223
Totalt 1 209 1 117 1 073 896 392 375 1 062 6 124

Av dessa 6 124 var de senaste sju dagarna 1 390 ensamkommande asylsökande barn. Barnens ursprung och antalet de senaste sju dagarna redovisas i diagrammet nedan.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 Totalt
Afghanistan 193 227 240 131 49 56 216 1 112
Syrien 23 29 20 12 4 4 19 111
Irak 13 13 11 6 9 4 4 60
Övriga 17 25 20 12 8 2 23 107
Totalt 246 294 291 161 70 66 262 1 390