2015-12-07

Knappt 5 100 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 5 064 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 Totalt
Afghanistan 396 381 317 386 281 152 212 2 125
Syrien 245 185 230 189 96 78 63 1 086
Irak 195 187 145 100 78 54 43 802
Övriga 225 201 234 157 134 59 41 1 051
Totalt 1 061 954 926 832 589 343 359 5 064

Av dessa 5 064 var de senaste sju dagarna 1 328 ensamkommande asylsökande barn. Barnens ursprung och antalet de senaste sju dagarna redovisas i diagrammet nedan.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 Totalt
Afghanistan 212 190 168 196 172 54 95 1 087
Syrien 19 20 17 17 8 2 3 86
Irak 4 12 4 9 3 2 3 37
Övriga 23 27 24 17 18 4 5 118
Totalt 258 249 213 239 201 62 106 1 328