2015-12-09

Knappt 4 300 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 4 257 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 Totalt
Afghanistan 317 386 281 152 213 291 239 1 879
Syrien 230 189 96 78 63 142 56 854
Irak 145 100 78 54 43 92 62 574
Övriga 234 157 134 59 41 192 133 950
Totalt 926 832 589 343 360 717 490 4 257

Av dessa 4 257 var de senaste sju dagarna 1 130 ensamkommande asylsökande barn. Barnens ursprung och antalet de senaste sju dagarna redovisas i diagrammet nedan.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 Totalt
Afghanistan 168 196 172 53 93 128 118 928
Syrien 17 17 8 2 3 9 3 59
Somalia 8 5 6   3 14 3 39
Övriga 20 21 15 6 5 20 17 104
Totalt 213 239 201 61 104 171 141 1 130