2015-12-10

Tydligt under 4 000 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 3 811 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 Totalt
Afghanistan 385 281 152 213 291 239 195 1 756
Syrien 189 96 78 63 142 56 92 716
Irak 100 78 54 43 92 62 63 492
Övriga 158 134 59 41 192 133 130 847
Totalt 832 589 343 360 717 490 480 3 811

Av dessa 3 811 var de senaste sju dagarna 1 061 ensamkommande asylsökande barn. Barnens ursprung och antalet de senaste sju dagarna redovisas i diagrammet nedan.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 Totalt
Afghanistan 196 172 53 93 128 118 121 881
Syrien 17 8 2 3 9 3 4 46
Irak 9 3 2 3 8 6 3 34
Övriga 17 18 4 5 26 14 16 100
Totalt 239 201 61 104 171 141 144 1 061