2015-12-18

Drygt 3 200 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 3 235 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 Totalt
Afghanistan 175 67 90 203 191 174 191 1 091
Syrien 96 56 89 136 133 101 178 789
Irak 79 35 98 79 63 48 68 470
Övriga 134 49 101 163 160 131 147 885
Totalt 484 207 378 581 547 454 584 3 235

Av dessa 3 235 var de senaste sju dagarna 710 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 79 % afghaner.