2016-01-12

Färre än 1 000 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 961 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 Totalt
Syrien 60 55 33 58 26 21 31 284
Afghanistan 62 30 23 27 7 1 28 178
Irak 21 28 21 30 9 6 40 155
Övriga 62 21 71 68 12 12 98 344
Totalt 205 134 148 183 54 40 197 961

Av dessa 961 var de senaste sju dagarna 179 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 63 % afghaner.