2016-01-13

Något fler än 900 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 919 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 Totalt
Syrien 55 33 58 26 21 31 45 269
Afghanistan 30 23 27 7 1 28 41 157
Irak 28 21 30 9 6 40 17 151
Övriga 21 71 68 12 12 98 60 342
Totalt 134 148 183 54 40 197 163 919

Av dessa 919 var de senaste sju dagarna 177 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 62 % afghaner.