2016-01-14

949 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 949 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 Totalt
Syrien 33 58 26 21 31 45 57 271
Irak 21 30 9 6 40 17 27 150
Afghanistan 23 27 7 1 28 41 16 143
Övriga 71 68 12 12 98 60 64 385
Totalt 148 183 54 40 197 163 164 949

Av dessa 949 var de senaste sju dagarna 149 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 59 % afghaner.