2016-01-15

Knappt 1 000 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 976 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 Totalt
Syrien 58 26 21 31 45 57 35 273
Afghanistan 27 7 1 28 41 16 34 154
Irak 30 9 6 40 17 27 19 148
Övriga 68 12 12 98 60 64 87 401
Totalt 183 54 40 197 163 164 175 976

Av dessa 976 var de senaste sju dagarna 139 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 58 % afghaner.