2016-01-18

Drygt 900 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 930 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 Totalt
Syrien 31 45 57 35 24 13 41 246
Afghanistan 28 41 16 34 28 1 11 159
Irak 40 17 27 19 7 8 17 135
Övriga 98 60 64 87 53 21 7 390
Totalt 197 163 164 175 112 43 76 930

Av dessa 930 var de senaste sju dagarna 130 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 65 % afghaner.