2016-01-20

Under 900 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 884 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 Totalt
Syrien 57 35 24 13 41 52 46 268
Afghanistan 16 34 28 1 11 16 11 117
Irak 27 19 7 8 17 17 10 105
Övriga 64 87 53 21 7 94 68 394
Totalt 164 175 112 43 76 179 135 884

Av dessa 884 var de senaste sju dagarna 84 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 58 % afghaner.