2016-01-21

851 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 851 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 Totalt
Syrien 34 24 13 41 52 46 40 250
Afghanistan 34 28 1 11 16 11 22 123
Irak 18 7 8 17 17 10 10 87
Övriga 89 53 21 7 94 68 59 391
Totalt 175 112 43 76 179 135 131 851

Av dessa 851 var de senaste sju dagarna 107 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 61 % afghaner.