2016-01-22

Drygt 800 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 821 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 Totalt
Syrien 24 13 41 52 46 40 36 252
Afghanistan 28 1 11 16 11 22 13 102
Irak 7 8 17 17 10 10 22 91
Övriga 53 21 7 94 68 59 74 376
Totalt 112 43 76 179 135 131 145 821

Av dessa 821 var de senaste sju dagarna 106 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 63 % afghaner.

Gruppen övriga utgör cirka 46 procent av alla asylsökande de senaste sju dagarna. Asylsökande från Syrien, Afghanistan och Irak utgör dock fortfarande de tre största grupperna av alla asylsökande. I gruppen övriga dominerar de senaste sju dagarna asylsökande från Somalia, Iran, Eritrea och Georgien samt statslösa.