2016-01-25

820 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 820 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 Totalt
Syrien 52 46 40 36 39 20 6 239
Irak 17 10 10 22 8 17 8 92
Afghanistan 16 11 22 13 8 3 8 81
Övriga 94 68 59 74 79 18 16 408
Totalt 179 135 131 145 134 58 38 820

Av dessa 820 var de senaste sju dagarna 96 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 53 % afghaner.