2016-02-02

695 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 695 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 Totalt
Syrien 31 22 28 17 17 22 31 168
Afghanistan 15 12 13 14 1 7 14 76
Irak 8 12 5 10     19 54
Övriga 96 75 57 39 19 23 88 397
Totalt 150 121 103 80 37 52 152 695

Av dessa 695 var de senaste sju dagarna 56 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 46 % afghaner.