2016-02-12

646 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 646 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 Totalt
Syrien 24 11 1 54 15 24 26 155
Afghanistan 14 11 2 26 13 18 9 93
Irak 8 5 8 10 13 25 7 76
Övriga 55 12 5 76 70 52 52 322
Totalt 101 39 16 166 111 119 94 646

Av dessa 646 var de senaste sju dagarna 54 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 37 % afghaner.