2016-02-17

693 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 693 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 Totalt
Syrien 24 26 39 20 12 34 23 178
Irak 25 7 18 3 4 6 25 88
Afghanistan 18 9 15 2 9 8 15 76
Övriga 52 52 77 16 8 76 70 351
Totalt 119 94 149 41 33 124 133 693

Av dessa 693 var de senaste sju dagarna 45 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 49 % afghaner.