2016-02-18

674 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 674 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 Totalt
Syrien 26 39 20 12 34 23 26 180
Afghanistan 9 15 2 9 8 15 11 69
Irak 7 18 3 4 6 25 4 67
Övriga 52 77 16 8 76 70 59 358
Totalt 94 149 41 33 124 133 100 674

Av dessa 674 var de senaste sju dagarna 41 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 44 % afghaner.