2016-02-19

705 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 705 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 Totalt
Syrien 39 20 12 34 23 26 43 197
Irak 18 3 4 6 25 4 12 72
Afghanistan 15 2 9 8 15 11 8 68
Övriga 77 16 8 76 70 59 62 368
Totalt 149 41 33 124 133 100 125 705

Av dessa 705 var de senaste sju dagarna 39 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 38 % afghaner.