2016-02-22

638 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 638 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 Totalt
Syrien 34 23 26 43 17 28 2 173
Irak 6 25 4 12 14 1   62
Afghanistan 8 15 11 8 5 2 1 50
Övriga 76 70 59 62 65 4 17 353
Totalt 124 133 100 125 101 35 20 638

Av dessa 638 var de senaste sju dagarna 33 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 36 % afghaner.