2016-02-23

648 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 648 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 Totalt
Syrien 23 26 43 17 28 2 26 165
Irak 25 4 12 14 1   14 70
Afghanistan 15 11 8 5 2 1 13 55
Övriga 70 59 62 65 4 17 81 358
Totalt 133 100 125 101 35 20 134 648

Av dessa 648 var de senaste sju dagarna 36 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 36 % afghaner.